Biuro Rachunkowo-Audytorskie "Audytor" Maria Leszczyńska istnieje od 2003 roku. Jesteśmy jednostką wpisaną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3542.

Świadczymy profesjonalne usługi z zakresu prowadzenia ksiąg podatkowych i rachunkowych, doradztwa finansowego jak również wykonywania ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych. Naszymi klientami są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego oraz organizacje non-profit. Posiadamy szeroką wiedzę z dziedziny rachunkowości oraz administracji płacowo-kadrowej a także rewizji finansowej.